Arquitectura interior

La monumentalitat de l’interior de l’edifici té una continuïtat amb la façana exterior, mantenint la mateixa decoració a les finestres i parets. Això es deu al fet que aquest Castell-Palau complia una doble funció: a més de ser una fortalesa que protegia al senyor i als seus vassalls, també havia de mostrar, amb la seva ostentositat, la grandesa del propietari, personatge de gran poder polític.

Segons s’entrava, a l’esquerra hi havia un magatzem pels tributs dels vassalls, i a la dreta les cavallerisses.