La cisterna del Castell

A qualsevol edifici de grans dimensions i sobretot, tractant-se d’una construcció militar, el proveïment i emmagatzematge de l’aigua era un dels aspectes capdals per al seu manteniment i defensa. En el cas del Castell de Torredembarra, la captació de l’aigua es feia mitjançant un sistema de canonades a l’interior de les parets que recollïen l’aigua de pluja procedent de la teulada i que quedava emmagatzemada sota el pati.

La cisterna del Castell és una construcció de planta quadrangular amb coberta de volta. Per les seves dimensions tindria una capacitat al voltant dels 70 mil litres d’aigua.

L’extracció de l’aigua es feia a través d’una galeria graonada excavada al subsòl, de 10 metres de llargada i 4m d’alçada. Al fons s’hi troben dos bancs correguts de pedra, una cavitat circular al paviment destinada a recollir impureses de l’aigua i dues canonades que comunicaven amb la cisterna del pati. La galeria està reforçada per dos arcs que sustenten el sostre.

Tot castell té una llegenda i, segons diuen, el Castell de Torredembarra tenia un llarg passadís soterrani que anava fins a la zona del roquer, en concret a la Roca Foradada, a tocar del mar. Era utilitzat pels habitants del Castell en cas de fugida. Part d’aquesta llegenda està vinculada amb la galeria per on s’accedeix a la cisterna del Castell. Aquest element va estar completament enrunat fins a la recuperació de l’edifici que va ser quan es va descobrir el seu verdader ús. 

S’ha de dir que tant a la plaça del Castell com en part dels carrers del nucli antic es sap de l’existència de galeries subterrànies.