Façana

Consta de dos cossos, el primer està bastit amb pedra picada i el segon, amb parets encofrades d’argamassa i pedra. A les cantonades es poden veure grans carreus de pedra tallada.

Al primer pis s’obren cinc finestres decorades amb frontons circulars i triangulars. Quan es va dur a terme la recuperació del Castell, es van eliminar les reixes que protegien les finestres de la planta noble.