Els gravats

Des de la construcció del Castell a finals del segle XVI fins la primera meitat del segle XIX, és a dir, durant poc més de 200 anys, havien de ser nombroses les persones que van estar tancades en aquesta presó. Algunes d’elles van gravar diversos símbols als carreus que formen els muntants de la porta.

Es tracta de 14 conjunts de símbols en els que es representa les creus d’El Calvari, és a dir, la crucificació de Jesucrist i els lladres.

Destaca el caràcter de » protecció» que representa la creu envers un futur incert, i també destaca la complexitat dels gravats ja que se’ls hi ha afegit detalls com la individualització mitjançant cercles, punts, escuts heràldics i creus compostes.