L’escut dels Icart

Aquest escut està esculpit en jaspi i, possiblement, sigui un dels dos que estaven previstos de fer-se esculpir l’any 1576, segons els pactes que Lluís d’Icart establí amb el picapedrer tortosí Vicent Burel.

La figura principal és la flor del card, emblema de la nissaga, que apareix en el primer quarter. Damunt del blasó es pot veure l’àguila imperial que, atesos els molts serveis prestats a Itàlia, l’emperador Maximilià atorgà a la nissaga segons un privilegi de l’any 1517.