Antic magatzem

El Castell tenia una important zona dedicada a magatzems per guardar-hi el gra i altres productes agrícoles que formaven part de les prestacions que rebien dels seus vassalls com a part dels drets senyorials.

En el cas de Torredembarra rebien la meitat del delme dels cereals i de la verema (això és la meitat de l’onzena part de la collita), el delme del safrà, lli, cànem, cols, cebes, alls i tota mena de llegums, tres formatges secs per part dels vassalls que tenien ramats, trenta-quatre quarteres de blat i onze d’ordi en concepte de cens, vuit parells de capons, dos conills i quaranta parells de gallines, quartó de les olives… 

A finals del segle XIX i començaments del XX, aquest magatzem va ser utilitzat com a taller de botes.