Les pilastres del pati

Són cinc les pilastres de pedra picada que componen les arcades i portifiquen el pati per tres dels seus quatre costats. Tant a la meitat de la pilastra, com en l’intradós de l’arc, tenen una sòbria decoració feta amb una motllura en forma de cercle. Decoració que es repeteix en la part superior d’algunes de les finestres. Tot plegat conforma un pati d’estil renaixentista.

Quan es va dur a terme la rehabilitació de l’any 1998 s’hi va haver de fer una important actuació per evitar que s’ensorressin.