Sala sota torre

La major part de les cambres de la planta soterrània estan cobertes amb voltes de canó d’arc rebaixat amb encofrats de canya, un fet que fa singular el sostre de la torre davantera, que és el trespol amb la planta noble. Aquesta torre tenia tres plantes, per bé que la segona es va ensorrar en un moment i circumstàncies indeterminades. 

Es conserva, però, aquest sostre que és una restauració que es va realitzar durant el segle XVIII. La tècnica emprada és la de volta catalana o de maó pla, ara bé el més curiós és que per les dues bigues principals es va utilitzar part del bastiment d’una embarcació, motiu pel qual tenen forma obliqua. 

Al segle XVIII, Torredembarra era una població amb una gran activitat marinera i hi havia molts mestres d’aixa, que s’encarregaven de la construcció d’embarcacions.