Voltes del vestíbul

Una de les parts més interessants del Castell de Torredembarra són les voltes per aresta romana amb llunetes que es troben al vestíbul. Segons està documentat en la seva construcció hi va participar l’important arquitecte, Pere Blai (1553-1620), màxim representant del renaixement italià a Catalunya. 

Els maons estan col·locats en sistema de sardinell a la bizantina, una tècnica que possiblement es va utilitzar per primer cop al Castell de Torredembarra atès que Blai n’era l’introductor.